Sune satte solceller på sin lada och är mycket nöjd!