Dags att köpa solceller? Nytt gruppinköp i Årsta och Gamla Uppsala nu.