Dags att köpa solceller? Nya gruppinköp sommaren och hösten 2023 i Uppsala nu.