Nej till solfångare på Kåbotak artikel i Uppsala Nya Tidning december 2016