Han utmanar alla att bli solcellsägare artikel i Ny Teknik 14 februari 2017