Bygglovsregler om takfärg hinder för solceller i Svartbäcken