Är det krångligt att installera solceller på taket?